Bezpieczna eksploatacja regałów magazynowych

Jak zostało zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U.03.169.1650), obowiązkiem każdego pracodawcy jest regularna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, z naciskiem na organizację procesów pracy i stan techniczny maszyn oraz pozostałych urządzeń. W jaki sposób powinny przebiegać wszelkiego rodzaju działania prewencyjne w magazynach?

Elementami, bez których trudno wyobrazić sobie przestrzeń tego typu są regały magazynowe i wózki przeznaczone do ich obsługi. Urządzając magazyn, warto zaplanować, w jaki sposób będą one eksploatowane.

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że gdy zdecydujemy się samodzielnie zmontować regał magazynowy, to na nas spada odpowiedzialność za bezpieczeństwo instalacji. Co ważne, bez zgody firmy, która była odpowiedzialna za zaprojektowanie systemu, nie możemy dokonywać ta żadnych przeróbek – grozi to bowiem utratą gwarancji i, co gorsza, ryzykiem zawalenia się konstrukcji.

Pracodawca powinien zadbać o używanie regałów magazynowych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami BHP. Gdy sprzęt dostanie dostarczony, użytkownicy otrzymują instrukcję eksploatacji zawierającą zasady prawidłowego składowania towarów oraz kontroli ich stanu technicznego.

Pracodawca zadbać powinien także o dodatkowe wyposażenie zabezpieczające regały magazynowe przed uszkodzeniem wskutek uderzenia wózkiem widłowym. Bezpieczeństwo konstrukcji odgrywa szczególnie ważną rolę w magazynach, w których mamy do czynienia z nasilonym ruchem tego typu pojazdów.

Wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo codziennego użytkowania regałów magazynowych to między innymi:

  • Ograniczniki palet – ich zadaniem jest zapobieganie przypadkowym zderzeniom palet w regale oraz zabezpieczanie przed wypchnięciem ładunku z jednej strony podczas wkładania go z drugiej strony regału. Mają one postać belek przykręconych na wysokości około 10 centymetrów nad belką nośną z tyłu każdego z gniazd paletowych.
  • Odbojniki słupa regału – osłony zamocowane do posadzki magazynu przejmujące siłę z jaką wózek może uderzyć o regał.
  • Odbojnice ram regałów – przejmują one uderzenia wózka, lecz są montowane na frontach rzędów regałów, co sprawia, że są w stanie chronić zarówno słupy rzędów regałów, jak i skratowania.
  • Prowadnice wózka – mają postać szyn ulokowanych wzdłuż korytarzy roboczych. Zabezpieczają przed zjechaniem wózka w bok.
  • Półki z kraty pomostowej lub z płyty wiórowej – stanową wypełnienie belek nośnych i skutecznie zabezpieczają przed niewpasowaniem się palety w belki nośne lub osuwaniem się palet uszkodzonych albo o innych wymiarach.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie firmy Regały magazynowe Log-System