Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy to jeden z bardziej stresujących egzaminów w życiu. Stąd warto dla zmniejszenia stresu zapoznać się dokładnie z tym, jak on wygląda, by w WORD’zie nie być niczym zaskoczonym oraz pozbyć się lęku przed nieznanym. W tej części zajmiemy się egzaminem teoretycznym.

Profesjonalny transport Grecja BANEXtransport.pl

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B, przeprowadzany jest w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przez egzaminatora WORD. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem umożliwiającym do przystąpienia egzaminu praktycznego, stąd tak ważnym jest, aby dobrze przygotować się to tej części, zwłaszcza, że i tak już wystarczająco długo czeka się na termin egzaminu praktycznego; warto zatem nie przedłużyć sobie czasu oczekiwania na wymarzone prawo jazdy.

Egzamin rozpoczyna się od sprawdzenia tożsamości osoby egzaminowanej oraz zgodności danych z dowodu osobistego i tych podanych przez nas w kwestionariuszu wypełnianym uprzednio w WORDzie. Każdy egzaminowany ma przydzielony konkretny komputer, na którym będzie przystępować do egzaminu. Egzamin składa się z 32 pytań, w tym 20 pytań odpowiedzi TAK lub NIE oraz 12 pytań specjalistycznych odpowiedzi A,B,C, z których tylko jedna jest prawidłowa. Egzamin trwa 25 minut, co wbrew pozorom jest w zupełności wystarczającym czasem na spokojne zapoznanie się z pytaniami i udzieleniem odpowiedzi.

Część teoretyczna egzaminu obejmuje

  1. a) 20 pytań z wiedzy podstawowej w tym:

10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

4 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

  1. b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy w tym:

6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Każde pytanie posiada jedna prawidłową odpowiedź i jest odpowiednio punktowane wg wzoru:

1 punkt za pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

2 punkty za pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

3 punkty za pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Osoba egzaminowana może poprawić wybraną odpowiedź, ale tylko do momentu zatwierdzenia tego pytania i przejścia do następnego pytania lub do chwili zakończenia czasu przeznaczonego na to pytanie. Całkowita suma punktów, możliwych do zdobycia w części teoretycznej egzaminu wynosi 74 punkty. Osoba egzaminowana, uzyskuje pozytywny wynik egzaminu, jeśli uzyska co najmniej 68 punktów.

Należy pamiętać, że takie samo zdjęcie lub schematyczny rysunek może wystąpić z różnymi pytaniami i odpowiedziami. Należy zatem zawsze i bezwzględnie czytać dokładnie pytania i odpowiedzi, zwracając uwagę na każde słowo. Niejednokrotnie o prawidłowym rozwiązaniu pytania, decyduje gra słów i niuanse interpretacji przepisów ruchu drogowego.

Aby dobrze przygotować się do tej części egzaminu, oprócz przeczytania poradnika młodego kierowcy, który zwykle otrzymuje się indywidualnie w szkole jazdy, warto również przerobić sobie wszystkie możliwe pytania. W Internecie jest zarówno baza pytań, jak i można sobie zrobić nieformalny egzamin, poprzez wykupienie odpowiedniego pakietu, dzięki któremu otrzymujemy dostęp do wszystkich pytań. Zmniejsza to zdecydowanie stres związany z zdawaniem egzaminu, ponieważ zdecydowania większość pytań jest w bazie i z identycznymi pytaniami będziemy mieć do czynienia na właściwym egzaminie.