Godzina zero – egzamin

27 marca 2017 admin 0

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego w szkole jazdy, czas na egzamin w WORDzie. Egzamin w WORDzie składa się z dwóch części – teoretycznej, w której odpowiada […]

Wybór szkoły – co dalej?

24 marca 2017 admin 0

W szkole jazdy często personel jest na tyle pomocny, że pomoże nas w satysfakcjonujący sposób poprzez wstępną biurokrację – jak otrzymanie nr PKK, czy skierowania […]

Szkoła jazdy – którą wybrać?

1 marca 2017 admin 0

W dobie Internetu, oprócz poleceń znajomych, ważną rolę  w wyborze szkoły jazdy odgrywają opinie w Internecie. Wózek do malowania linii. Wiele szkół, m.in. chajzler.edu.pl, posiada […]